• Slúži ako prevencia pred poškodením jednotlivých častí motora, ktorých výmena je finančne nákladná (EGR ventil, DPF filter, katalyzátor, turbodúchadlo atď.).