• Odstraňuje nánosy karbónových usadenín v motoroch (benzín, diesel, LPG).