• Pomáha pri bezproblémovom absolvovaní emisnej kontroly.