• Znižuje dymivosť a množstvo pevných častíc vo výfukových plynoch.